CHIẾN LƯỢC 4P

TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VỚI MÔ HÌNH MST

Khóa đào tạo thực và chiến " CHIẾN LƯỢC 4P - TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ VỚI MÔ HÌNH MST" được triển khai với mục tiêu đồng hành hỗ trợ 500.000 doanh nghiệp thành công với kinh doanh số, chuyển đổi số đến năm 2030

Với tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm như giai đoạn 2015 - 2020 thì kinh tế số của Việt Nam sẽ đóng góp 25% GDP vào năm 2025, Việt Nam được dự đoán kinh tế số sẽ tăng trưởng gấp 3 - 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20% - 25%/năm

Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp, CEO đặc biệt là các doanh nghiệp gia đình đã và đang làm gì, làm như thế nào để không những không bị lạc hậu, lùi lại phía sau mà còn bắt nhịp được với làn sóng kinh tế số, cưỡi trên ngọn sóng số để tạo giá trị gia tăng, kiến tạo chiến lược số tăng trưởng cho doanh nghiệp của mình.

TẠI SAO TÔI CẦN THAM GIA

Nhân sự trong công ty quen với lối làm việc cũ, văn hóa cũ trong khi tổ chức đang loay hoay tái tạo kỹ năng và năng lực mới. Lãnh đạo chưa xác định được "năng lực số" nào cần phải có trong tổ chức và nhân sự chưa tiếp cận, ứng dụng mô hình 

2

Bán hàng và marketing chưa hiệu quả, chưa tìm ra được lợi thế cạnh tranh cốt lõi, chưa xây dựng được triết lý sản phẩm / dịch vụ, chưa định vị được khách hàng mục tiêu, chưa tìm ra được "long mạch" của doanh nghiệp mình để phát triển vượt trội

3

1

Công ty chưa cụ thể hóa chiến lược hoặc đã có nhưng việc triển khai chưa đồng bộ, rời rạc, thiếu kết nối và chưa có hệ thống, quy trình, công việc vẫn nằm trên giấy tờ nhưng chưa có sự đo lường, giám sát và chưa tiếp cận mô hình ABC trong nền kinh tế số
Chưa biết cách thức tận dụng công nghệ để đạt được con số tăng trưởng 50 lần và tỉ lệ 90%

4

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo...
Các nhà quản lý và những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp
Những người khởi nghiệp, muốn khởi nghiệp hoặc những người có mong muốn tăng trưởng bền vững việc kinh doanh trong kỷ nguyên số

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, Học viên có thể:

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này sẽ trang bị, cung cấp cho học viên:
 • Những tư duy, kỹ năng và công cụ cần thiết và phải có để xây dựng - thực thi chiến lược hiệu quả trong kỷ nguyên số.
 • Những kiến thức, kỹ năng và công cụ thực chiến được cập nhật mới nhất của thế giới và Việt Nam mà một người làm giám đốc, chủ doanh nghiệp, người làm kinh doanh cần trang bị.
 • Hiểu và áp dụng được mô hình MST trong việc xây dựng và vận hành chiến lược.
 • Làm sao kết nối chiến lược và thực thi hiệu quả.
 • Hiểu và áp dụng được mô hình ABC vào các nội dung thực thi chi tiết
 • Xây dựng và lựa chọn được chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
 • Khóa đào tạo thực và chiến giúp học viên nắm bắt được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một hệ thống chiến lược trong môi trường số cần có. Xây dựng định hướng và các mục tiêu cụ thể , kết nối giữa chiến lược và thực thi, biết các phương pháp và kỷ năng để triển khai chiến lược số, tiếp thị số, quản trị bán hàng trên nền tảng số, quản trị tổ chức bằng hệ thống số và chuyển đổi mô hình kinh doanh linh hoạt trong kỷ nguyên số
 • Hiểu được các xu hướng kinh doanh trong kỷ nguyên số. 
 • Hiểu được các mô hình kinh doanh hiệu quả trong kỷ nguyên số.
 • Hiểu được sự chuyển đổi của môi trường kinh doanh và các giải pháp để quản trị sự chuyển đổi trong kỷ nguyên số - 4P
- Làm thế nào để lựa chọn đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu, phát triển đúng kỹ năng và trang bị đúng công cụ trên môi trường số để tăng trưởng lên đến 50 lần?
- Làm thế nào để chuyển đổi "từ sản phẩm sang dịch vụ" (From product to service), phương pháp để thiết kế sản phẩm/dịch vụ khác biệt, độc đáo và chuyển đổi mô hình kinh doanh tinh gọn trong kỷ nguyên số.
- Làm thế nào để chuyển đổi "từ khuyến mãi, quảng cáo tốn kém" (Promotion) sang các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả và tối ưu chi phí (Program)

Để tham dự khóa Khoá đào tạo này một cách hiệu quả, Học viên cần phải có một trong số những điều kiện sau:
 • Trên 23 tuổi (chương trình này không phù hợp đối với học viên dưới 23 tuổi)
 • Đồng thời có ít nhất 01 trong 02 điều kiện sau:
  - Đã có bằng tốt nghiệp đại học / cao đẳng (không phân biệt chuyên nghành)
  - Đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề lĩnh vực

Xem Thêm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chiến lược 4P
Tăng trưởng trong kỷ nguyên số

CHUYÊN ĐỀ 01

 • Hành trình mua hàng của người tiêu dùng trong kỷ nguyên số.
 • Những doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số họ đã bắt đầu từ đâu?
 • Phương pháp xây dựng sự khác biệt của sản phẩm hay dịch vụ.
 • Mô hình 4P:
  - Từ sản phẩm đến dịch vụ
  - Từ điểm bán đến nền tảng đa kênh
  - Từ khuyến mãi, quảng cáo sang 
     chương trình cụ thể
  - Từ giá cả trở thành hành trình trải 
    nghiệm khách hàng đến người dùng
 • Áp dụng mô hình MST như thế nào trong việc xây dựng chiến lược?
 • Năng lực cốt lõi trong kỷ nguyên số.
 • Áp dụng mô hình ABC ra làm sao trong việc vận hành chiến lược?
 • Quy trình xây dựng chiến lược số.

Tái lập mục đích

CHUYÊN ĐỀ 02

 • Xác định mục đích xây dựng chiến lược tăng trưởng tập trung.
 • Nghiên cứu thị trường 020 / ngành nghề kinh doanh
 • Xây dựng lợi thế cạnh tranh và khác biệt về sản phẩm/dịch vụ trên môi trường số.
 • Xây dựng chân dung khách hàng và khách mục tiêu trên không gian số.
 • Xác định mô hình kinh doanh phù hợp.
 • Xây dựng và lựa chọn kênh bán hàng, marketing phù hợp.

Xây dựng mục tiêu

CHUYÊN ĐỀ 03

 • Xây dựng mục tiêu kinh doanh số.
 • Xây dựng đường dẫn sản phẩm, hành trình trải nghiệm khách hàng.
 • Xác định lợi nhuận.
 • Xây dựng định vị thương hiệu và độ phủ.

Xây dựng quy trình quản trị, kinh doanh và bán hàng

CHUYÊN ĐỀ 06

 • Biết - Hiểu - Tìm - Mua.
 • Nguyên lý bán hàng B2B và B2C.
 • Xây dựng phễu khách hàng.
 • Kịch bản bán hàng.
 • Xây dựng hệ thống bán hàng và chăm sóc khách hàng tự động.
 • Quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống.
 • Triển khai quy trình liên thông các bộ phận / phòng ban.
 • Ứng dụng công cụ quản trị công việc.

Định vị chiến lược tăng trưởng tập trung MST

CHUYÊN ĐỀ 05

 • Định vị thương hiệu.
 • Định giá sản phẩm / dịch vụ đa kênh.
 • Xây dựng thông điệp và nội dung truyền thông đa kênh.
 • Xác định và xây dựng kênh truyền thông chủ lực. 

Phân tích hiện trạng

CHUYÊN ĐỀ 04

 • Xác định tổng quát vai trò và năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên số.
 • Đánh giá sản phẩm / dịch vụ
 • ( Product Market Fit )
 • Đánh giá về nguồn lực, năng lực ( con người / tài chính )
 • Phân tích các hoạt động kinh doanh / Marketing đã và đang triển khai.
 • Đánh giá lại chân dung khách hàng mục tiêu trên không gian số.

Quản trị văn hóa tổ chức
trong kỷ nguyên số

CHUYÊN ĐỀ 09

 • Chuyên đề hội thảo

Quản trị năng lực
tái tạo bản thân

CHUYÊN ĐỀ 08

 • Chuyên đề hội thảo

Chương trình hành động

CHUYÊN ĐỀ 07

 • Xác định mục tiêu chiến dịch.
 • Xác định ngân sách triển khai.
 • Xây dựng chiến dịch MKT và bán hàng trong vòng 12 tháng.
 • Đo lường, đánh giá và cải tiến từng chiến dịch theo quý.
Thời Lượng & Học Phí

- Tổng thời lượng chương trình là 5.5 ngày (33 giờ), trong đó có 04 buổi offline
Vui lòng xem lịch học chi tiết của các khóa sắp khai giảng trên website BIT Academy: www.BIT.edu.vn

- Học phí : 49.900.000 vnđ
- Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên và trước 02 tuần ngày khai giảng.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời Lượng & Học Phí

- Tổng thời lượng chương trình là 5.5 ngày (33 giờ), trong đó có 04 buổi offline
Vui lòng xem lịch học chi tiết của các khóa sắp khai giảng trên website BIT Academy: www.BIT.edu.vn

- Học phí : 49.900.000 vnđ
- Giảm 10% khi đăng ký nhóm từ 3 học viên trở lên và trước 02 tuần ngày khai giảng.

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRÊN MÔI TRƯỜNG SỐ
LÀ CƠ HỘI CỦA BẠN VÀ DOANH NGHIỆP BẠN

 • Tăng doanh thu từ 20% trở lên sau 06 tháng triển khai áp dụng chiến lược, lấy lại thị phần.
 • ROI đạt trong khoảng từ 10 đến 26 lần.
 • Giảm đến 50% chi phí cho việc phục vụ sai khách hàng mục tiêu
 • Có thêm 33% khách hàng mới sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Kinh phí đầu tư  tối ưu, lộ trình thực thi rõ ràng, đo lường được
 • Tìm lại đúng định hướng, nhịp thở cá nhân chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp sau thời gian dài an toàn với cách làm cũ

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐĂNG KÝ NGAY

 • Phó Chủ tịch thường trực Vietnam2030.vn
 • Chủ tịch BIT GROUP
 • Uỷ viên TW Hội Tin Học Việt Nam
 • Phó chủ tịch Liên Đoàn Doanh Nhân Thế Giới Việt Nam 9,10
 • 1 trong 10 quả cầu vàng Công nghệ thông tin Việt Nam
 • 1 trong 5 giảng viên Doanh Nhân được yêu thích nhất
 • Giảng viên Viện AIT Viện Công Nghệ Châu Á 
 • Giảng viên Viện IEIT ĐH Ngoại Thương - ĐHQG - Hà Nội

Phó chủ tịch thường trực Vietnam2030, Chủ tịch BIT GROUP

Thông tin huấn luyện viên

THÔNG TIN VỀ BIT GROUP

 • Tầm nhìn của BIT GROUP: Đồng hành cùng Doanh nghiệp Việt Nam thành công với KINH DOANH SỐ.
 • Đến năm 2030, có 500.000 Doanh nghiệp thành công với kinh doanh số, chuyển đổi số.
 • Sứ mệnh của BIT GROUP: "Làm cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả hơn" thông qua phương pháp MST®: Tư duy, Kỹ năng và Công cụ.
Tiêu chí hoạt động của BIT Group được đo lường bằng sự hài lòng và hiệu quả mà kiến thức, kỹ năng và công cụ của BIT Group mang lại cho học viên.

Mindset-Tư duy

Skillset-Kỹ năng

Toolset-Công cụ

T

S

M

 • https://bit.com.vn/
 • BIT@BIT.vn
 • 838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • 077 470 1089

LIÊN HỆ

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Bấm vào link hoặc quét mã QR

MỜI ANH/CHỊ VÀO GROUP ZALO ĐỂ NHẬN THÔNG TIN CẬP NHẬT CỦA SỰ KIỆN VÀ TƯƠNG TÁC GIAO LƯU CÙNG CÁC ANH/CHỊ KHÁC

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ 

https://zalo.me/g/psqimc536

Bấm vào link hoặc quét mã QR

MỜI ANH/CHỊ VÀO GROUP ZALO ĐỂ NHẬN THÔNG TIN CẬP NHẬT CỦA SỰ KIỆN VÀ TƯƠNG TÁC GIAO LƯU CÙNG CÁC ANH/CHỊ KHÁC

CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ ĐÃ ĐĂNG KÝ 

https://zalo.me/g/rpuibl978